Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Úradné hodiny obecného a matričného úradu

Pondelok:      8.00 h.  -   12.00 h.             13.00 h.   -   15.30 h.
Utorok:           8.00 h.  -   12.00 h.             13.00 h.   -   15.30 h.
Streda:           8.00 h.  -   12.00 h.             13.00  h.  -   17.00 h.
Štvrtok:                                  nestránkový deň
Piatok:            8.00 h.  -  13.00  h.            

Adresa:    Obecný úrad
                   Buzická č. 55
                   044 71 Čečejovce           


Zamestnanci obecného úradu:   

 

Edita Dringušová     - prednosta úradu
                                     - podateľňa
                                     - evidencia obyvateľov

Tel.: 055/300 96 90          
e-mail: obec@cecejovce.sk
 

Ing. Katarína Libová  -  vedenie účtovníctva

Tel: 055/300 96 91


Monika Bartóková - matrika
                                     - osvedčovanie listín a podpisov na listinách
                                     - evidencia hrobových miest                                                                        

Tel: 055/300 96 93
e-mail: matrika@cecejovce.sk

Kornélia Bakoš  -  daň z nehnuteľností a miestne poplatky
                                - pokladňa
                                - odpadové hospodárstvo

Tel: 055/300 96 94  
e-mail: dane@cecejovce.sk