Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Komunálne voľby 2014

Výsledky komunálnych volieb v Čečejovciach 15.11.2014

Voľby starostu obce

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1677
Počet platných hlasovacích lístkov: 976
 
 
 
 
Počet hlasov
% z odovzdaných hlasov

1

Július 

Pelegrin, Ing.

NEKA

 573

58,71%

2

Klára

Vranaiová, PaedDr.

MOST-HÍD

310

31,76%

3

Štefan 

Fazekas, Ing.

NEKA

59

6,05%

4

Andrej

Weiser, MVDr.

NEKA

34

3,48%

graf

 

Voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1677
Počet platných hlasovacích lístkov: 964
        Počet hlasov % z odovzdaných hlasov
1  Ladislav  Dringuš, Mgr. SIEŤ 456 47,30%
2 Eduard  Weiszer, Ing. SDKÚ - DS 426 44,19%
3 Jozef  Juhás, Ing. NEKA 421

43,67%

4 Štefan Juhász SMK - MKP 409 42,43%
5 Lukáš  Macák, Bc. SIEŤ 382 39,63%
6 Peter  Dringuš, PhDr. SIEŤ 374 38,80%
7 Katarína  Libová, Ing. KDH 357 37,03%
8 Marcel  Hintoš, Ing. NEKA 354 36,72%
9 Gabriel  Szabó Bartko,Ing. SDKÚ - DS 322 33,40%
10 Ladislav  Šváb NEKA 310 32,16%
11 Jozef   Ballók SIEŤ  302 31,33%
12 Andrej  Weiser, MVDr. NEKA  292 30,29%
13 Štefan  Laczkó 7 STATOČNÝCH 284 29,46%
14 Ladislav  Gaži, Ing. SMER - sociálna demokracia 274 28,42%
15 Ladislav  Zborai SMK - MKP 266 27,59%
16 Renáta  Jaklovská, Ing. SMER-sociálna demokracia 231 23,96%
17 Stanislav  Urbán PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ  221 22,93%
18 Daniela Kocaiová, Bc. NEKA 210 21,78%
19 Ján Ambrús  MOST-HÍD 196 20,33%
20  Jana  Bokorová, Bc. NEKA 158 16,39%
21 Renáta  Bartková MOST-HÍD 134 13,90%
22 Ľubomír  Mida SMER- sociálna demokracia 108 11,20%
23 Peter  Onda SIEŤ 108 11,20%
24 Karol  Pelegrin PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 97 10,06%