Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.

VZN 5_2022 o službách__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,62 kB
Stiahnuté: 125×

VZN č. 5/2021 o Trhovom poriadku pre trhovisko „Čečanka“

VZN 5:2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,29 kB
Stiahnuté: 157×

VZN č. 4/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Čečejovce

VZN 4:2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,01 kB
Stiahnuté: 148×

VZN č. 05/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čečejovce

05:2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,63 kB
Stiahnuté: 257×

VZN č. 03/2020 o výstavbe, správe údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čečejovce

3:2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,29 MB
Stiahnuté: 479×

VZN č. 3/2019 o organizácií miestneho referenda

3:2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,41 kB
Stiahnuté: 270×

VZN č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce Zmeny a doplnky č.1

1:2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,03 kB
Stiahnuté: 202×

VZN č. 02/2018 požiarny poriadok obce

2:2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,42 kB
Stiahnuté: 312×

VZN č. 01/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čečejovce

1:2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,52 kB
Stiahnuté: 300×

VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

1:2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,82 kB
Stiahnuté: 218×
Zobrazené 1-20 z 25