Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí - 29.10.2022

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ, určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, zverejnenie emailovej adresy na delegovanie členov komisie.

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ

Na základe uznesenia č. 345/07/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce schvaľuje 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 29.10.2022 a určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 a zároveň ustanovuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce na počet 9.

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Obec Čečejovce oznamuje, že starosta obce za zapisovateľa miestnej volebnej komisie menoval: 

Meno a priezvisko: Edita Dringušová

Sídlo: Obecný úrad Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Tel. číslo: 055/ 300 96 90

E-mail: obec@cecejovce.sk 

Zverejnenie emailovej adresy na delegovanie členov komisie

Obec Čečejovce zverejňuje emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií: obec@cecejovce.sk 

Dátum vloženia: 19. 7. 2022 18:30
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 8. 2022 10:40
Autor: Mgr. Lukáš Macák