Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie

Spôsob zriadenia povinnej osoby:

Obec Čečejovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku  1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Čečejovce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Čečejovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

Obecná rada – nie je zriadená

Komisie:

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

Komisia výstavby, ochrany životného prostredia, verejného poriadku a na ochranu verejného záujmu

Komisia kultúry, školstva, športu, informovanosti a sociálnych vecí 

Obecný úrad Čečejovce – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi starosta obce .

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Čečejovce,  ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Úrad

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30 1 2

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

MARKAZ

.

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom