Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zber nebezpečného odpadu

.

informácia o možnosti odovzdania nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu sa bude konať dňa 2. októbra 2020 (v piatok).
Nebezpečný odpad je možné odovzdať na priestranstve pred obecným úradom
v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod.

Nebezpečný odpad: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Nepatria sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad

Upozornenie:  odpad sa odovzdáva v malých množstvách, v bandaskách alebo fľašiach (nie v sudoch)

Dátum vloženia: 25. 9. 2020 10:28
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2020 10:45
Autor: Správca Webu