Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.03.2023

P o z v á n k a

 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 20. marca 2023 (v pondelok) o 17:00 hod.

v priestoroch zasadačky OcÚ

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce
 4. Schválenie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022
 5. Schválenie kultúrnych a športových podujatí na rok 2023
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne a diskusia
 8. Záver

                                       Mgr. Lukáš Macák
starosta obce v.r.

 

príloha: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_20.03.2023

 

 

Dátum zvesenia: 21. 3. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1
2
3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28 29
30

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb