Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2024

2/3/2024

2 500,00 EUR

Obec Čečejovce

Reformovaný farský úrad

11. 3. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1/3/2024

2 862,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Čečejovce

11. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 9/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Sochová Kamila

5. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 6/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2024

16,60 EUR

Obec Čečejovce

Weiszer András

5. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 8/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Dringuš Ján

5. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 7/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Dringuš Ján

23. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2024

4/2/2024

14 500,00 EUR

Obec Čečejovce

Telovýchovná jednota Družstevník Čečejovce

23. 2. 2024

Zmluva o hudobnej produkcii

3/2/2024

25,00 EUR

Vasiľová Lucia

Obec Čečejovce

23. 2. 2024

Zmluva o dielo

2/2/2024

300,00 EUR

Iľová Marta

Obec Čečejovce

23. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP5 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Čečejovce

1/2/2024

81 433,46 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

16. 2. 2024

Nájomná zmluva č. 5/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Varga Rudolf

16. 2. 2024

Nájomná zmluva č. 4/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Varga Rudolf

6. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

7/12/2023

Neuvedené

Villa Cech s. r. o., r. s. p.

Obec Čečejovce

30. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 3/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Oroszová Gizela

24. 1. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARC6

4/1/2024

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čečejovce

22. 1. 2024

Zmluva o vykonaní auditu

3/1/2024

2 700,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

22. 1. 2024

Zmluva o združenej dodávke plynu

2/1/2024

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Čečejovce

17. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 2/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

2/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Ačai Velesová Anna

15. 1. 2024

Zmluva o zabezpečení propagácie

1/1/2024

354,00 EUR

Bányász Csaba

Obec Čečejovce

15. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 1/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

1/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Fazekasová Ružena

8. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

4/12/2023

289,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Čečejovce

27. 12. 2023

Nájomná zmluva č. 22/2023/1 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2023/1

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Tirpáková Mária

21. 12. 2023

Nájomná zmluva č. 22/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2023

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Libová Katarína

18. 12. 2023

Zmluva č. 822/82/2023/závod KE o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s.

3/12/2023

Neuvedené

Obec Čečejovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

18. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/12/2023

120,00 EUR

Obec Čečejovce

Cirkevná spojená škola-Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1097