Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/12/2023

49 950,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

30. 11. 2023

Dodatok k zmluve

7/11/2023

Neuvedené

Lindström, s.r.o.

Obec Čečejovce

29. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/11/2023V

Neuvedené

KLIMEK s.r.o.

Villa Cech s. r. o., r. s. p.

29. 11. 2023

Nájomná zmluva č. 21/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

21/2023

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Emőke Bányász

27. 11. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-21-0638 2021/Obec

6/11/2023

0,00 EUR

KOSIT, a.s.

Obec Čečejovce

23. 11. 2023

Dohoda č. 23/41/054/2821

5/11/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čečejovce

21. 11. 2023

Nájomná zmluva č. 20/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

20/2023

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Marcinaško Kristián

16. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2023

3/11/2023

200,00 EUR

Obec Čečejovce

Time4fun, o.z.

13. 11. 2023

Zmluva o dielo č. 131123-MST-1

2/11/2023

Neuvedené

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Čečejovce

13. 11. 2023

Zmluva č. 1/11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/11/2023

180,00 EUR

Obec Čečejovce

Obec Buzica

2. 11. 2023

Dohoda č. 23/41/010/56 uzatvorená podľa §10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln. niektorých zákonov v znení nesk. predpisov

4/10/2023

Neuvedené

Obec Čečejovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

20. 10. 2023

Nájomná zmluva č. 19/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2023

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Horváth Gabriel

20. 10. 2023

Kúpna zmluva

3/10/2023

945,00 EUR

Obec Čečejovce

Mida Miroslav, Midová Jana

18. 10. 2023

Zmluva o zabezpečení propagácie

2/10/2023

203,00 EUR

Bányász Csaba

Obec Čečejovce

18. 10. 2023

Zmluva o zabezpečení propagácie

1/10/2023

318,00 EUR

Bányász Csaba

Obec Čečejovce

9. 10. 2023

Zmluva č. 30-000169776PO2023

7/9/2023

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čečejovce

3. 10. 2023

Zmluva o dielo

6/9/2023

300,00 EUR

Iľová Marta

Obec Čečejovce

2. 10. 2023

Zmluva o dodávke plynu

5/9/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Čečejovce

26. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí daru

4/9/2023

100,00 EUR

Dominik Marcináško-MIMKO

Obec Čečejovce

25. 9. 2023

Nájomná zmluva č. 18/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2023

16,60 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Žolnerová

25. 9. 2023

Mandátna zmluva č. mandanta 21/2023-ÚP

3/9/2023

1 650,00 EUR

STANIM, s.r.o.

Obec Čečejovce

25. 9. 2023

Zmluva

2/9/2023

972,40 EUR

Lindström, s.r.o.

Obec Čečejovce

6. 9. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_117 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu

1/9/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Základná škola s materskou školou

30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

14/8/2023

150,00 EUR

Fusion Dance Team

Obec Čečejovce

30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

13/8/2023

250,00 EUR

Pelegrin Albert

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 1097