Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

13/8/2023

250,00 EUR

Pelegrin Albert

Obec Čečejovce

30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

12/8/2023

150,00 EUR

Magdaléna Palenčárová

Obec Čečejovce

30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

11/8/2023

650,00 EUR

Hudobná skupina Trial

Obec Čečejovce

30. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

10/8/2023

1 200,00 EUR

Ľudová hudba Čardáš

Obec Čečejovce

28. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

9/8/2023

600,00 EUR

Mona Lisa Smile

Obec Čečejovce

28. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

8/8/2023

200,00 EUR

Koložová Nikola

Obec Čečejovce

25. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

7/8/2023

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Obec Čečejovce

23. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí daru

6/8/2023

1 000,00 EUR

ABRISO SK s.r.o.

Obec Čečejovce

15. 8. 2023

Nájomná zmluva č. 17/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2023

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Sokolovský Eduard

15. 8. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

5/8/2023

600,00 EUR

INFINITY BAND

Obec Čečejovce

11. 8. 2023

Kúpno-predajná zmluva

4/8/2023

3 000,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Obec Čečejovce

11. 8. 2023

Kúpno-predajná zmluva

3/8/2023

3 200,00 EUR

Obec Kostoľany nad Hornádom

Obec Čečejovce

4. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/8/2023

4 193,00 EUR

Obec Čečejovce

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

4. 8. 2023

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 81/2023

1/8/2023

0,00 EUR

Obec Čečejovce

KRONOSPAN, s.r.o.

26. 7. 2023

Kúpna zmluva

5/7/2023

990,00 EUR

Obec Čečejovce

Radoslav Kiš

21. 7. 2023

Dohoda o úhrade nákladov

4/7/2023

3 577,40 EUR

Obec Čečejovce

Villa Cech s. r. o., r. s. p.

20. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

3/7/2023

31 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

3. 7. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

2/7/2023

150,00 EUR

Ruščinová Lucia

Obec Čečejovce

3. 7. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

1/7/2023

150,00 EUR

Palenčárová Magdaléna

Obec Čečejovce

30. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2023

2/6/2023

200,00 EUR

Obec Čečejovce

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

30. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2023

1/6/2023

200,00 EUR

Obec Čečejovce

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

26. 6. 2023

Nájomná zmluva č. 16/2023 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2023

166,00 EUR

Obec Čečejovce

Varga Július

7. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

14/3/2023

8 117,20 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Čečejovce

22. 5. 2023

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu

9/5/2023

Neuvedené

KOSIT, a.s.

Obec Čečejovce

19. 5. 2023

Dohoda č. 23/41/054/1314 o zabezpečení podmienok vykonávania kativačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

8/5/2023

256,65 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 1098