Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dielo č. 03/12/12

1/1/12/2012

0,00 EUR

Ing.arch.Ladislav Timura

Obec Čečejovce

Príkazná zmluva č. 6/2012

3/11/2012

0,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Čečejovce

Dodatok č.2 ku Kontraktu č.TANS1200102

2/11/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

1/112012

0,00 EUR

KARDU s.r.o.

Obec Čečejovce

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1200102

3/10/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

1/10/2012

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu

1/9/2012

0,00 EUR

Jozef Čurilla-JOMA

Obec Čečejovce

Kontrakt č. TANS1200102

1/8/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

1/1/8/2012

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého diela

4/7/2012

0,00 EUR

Magdaléna Palenčárová

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého diela

3/7/2012

0,00 EUR

Ján Lukács

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

2/7/2012

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

1/7/2012

0,00 EUR

akad. arch. Jozef Duchoň

Obec Čečejovce

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/1/7/2012

0,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Čečejovce

Zmluva o poskytnutí služby

4/6/2012

0,00 EUR

Szatmári BT.

Obec Čečejovce

Zmluvy o poskytnutí služby

3/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

PV-Projekt, s.r.o.

Zmluva o dielo

2/5/2012

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o poskytovaní služieb podľa §39 ods.7 z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

1/5/2012

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

Dodatok č. 2/2012 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/3/2012

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

1/2/2012

0,00 EUR

EuroKONZULT Slovakia,n.o.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1076-1097 z 1097